PROFIL

Betonárska výroba na našej výrobnej linke bola zahájená v roku 1993 pod hlavičkou firmy Stavmet s.r.o. Trnava. Do spoločnosti Techstav s.r.o. Trnava bola celá výrobná linka prevedená 1.4.1999. Postupne sa rozšíril výrobný sortiment o ďalšie výrobky, o ktorých Vás chceme prostredníctvom týchto stránok informovať. Dlhodobou praxou a spoluprácou so skúšobným laboratóriom firmy Betón Racio spol. s r.o. Trnava sme získali od TSÚS Bratislava certifikáty pre kompletný sortiment výroby. Ponúkanými výrobkami náš vývoj nekončí, ale pripravujeme ďalšie rozširovanie sortimentu výrobkov. Naša spoločnosť vám zároveň ponúka poradenské služby a konzultácie pri výbere použitia našich výrobkov. Pracovníci predaja sú vám pri hľadaní optimálnych riešení vždy k dispozícii. Veríme, že kvalita našich výrobkov a služieb Vás uspokojí a Vaša spokojnosť s nimi povedie k ďalšej spolupráci s nami.