DIELCE STĹPOVÉ

Dielce stĺpové

Dielce Stĺpové tvárnice rovnakého typu ako debniace dielce. Slúžia ako stratené debnenie pri stĺpových a pilierových konštukciách. Sú vhodné aj na oplotenia v kombinácii s debniacimi dielcami. Zmonolitnením je možné vytvoriť konštrukciu prostú betónovú i železobetónovú. Vlastné murovanie sa prevádza na sucho. Zalievanie prevádzame opatrne a plynulo primerane riedkou betónovou zmesou po vrstvách, maximálne však do výšky 3 – 4 vrstiev dielcov naraz, to je do 1 m výšky stĺpu. Pri dodržaní týchto parametrov nieje nutné stĺp z dielcov kotviť k základom proti nadvihnutiu (podplaveniu), poprípade zosilovať proti prasknutiu tlakom betónovej zmesi. Vystuženie nosných stĺpov musí navrhnúť statik (od konštrukčnej výstuže až po nosnú). Trieda betónu na vyplnenie dielcov musí byť určená projektantom v dokumentácii. Čerstvý betón musí byť na toľko tekutý , aby bolo zabezpečené úplné vyplnenie dielcov betónovou zmesou. Pri plnení betónom treba zhutňovať prepichovaním. Dielce sa skladujú na drevených paletách iba na rovnom a spevnenom povrchu, maximálne vo výške troch paliet na sebe. Na nespevnených povrchoch sa skladujú iba v jednej vrstve. Palety sa môžu prepravovať iba zapáskované a len v jednej vrstve!

Dielce stĺpové DS 30 x 30, DS 40 x 40, DS 50 x 50, DS K 30

Sú určené na nosné stĺpy. Staticky započítateľný prierez tvorí monolitický betón a steny dielcov sú len strateným debnením. Vystuženie nosných stĺpov musí navrhnúť statik.

Dielce stĺpové DS 20 x 20 , DS 20 x 40, DS 25 x 25

Sú určené na oplotenia ako spevňujúce stĺpy v kombinácii s debniacimi dielcami

OZN. VÝROBKU ROZMERX dl/š/vy (mm) HRÚBKA STENY (mm) BETÓNOVÁ ZÁLIEVKA m3/m2 POTREBA NA m2 POČET KUSOV NA PALETE HMOTNOSŤ
ks/paleta
(kg)
DS 20x20 200/200/230 200 0,114 22 100 8/800
DS 20x40 200/400/230 200 0,140 11 50 15/750
DS 25x25 250/250/230 250 0,150 17,5 80 11/880
DS 30x30 300/300/230 300 0,180 14,5 45 15/675
DS 40x40 390/390/230 400 0,256 11 24 24/580
DS 50x50 500/500/230 500 0,345 8,5 20 35/700
DS K 30 fi 300/230 300 0,146 14,5 45 11,5/518