U-PROFILY

U - profily

Betónové U - profily sú tvárnice rovnakého typu ako debniace dielce. Slúžia ako stratené debnenie pri vencoch a prekladoch. Sú vhodné aj na oplotenia v kombinácii s debniacimi dielcami. Zmonolitnením je možné vytvoriť konštrukciu prostú betónovú i železobetónovú. Vlastné murovanie sa prevádza na sucho. Zalievanie prevádzame opatrne a plynulo primerane riedkou betónovou zmesou. Pri dodržaní týchto parametrov nieje nutné zosilovať proti prasknutiu tlakom betónovej zmesi. Vystuženie prekladov a vencov musí navrhnúť statik (od konštrukčnej výstuže až po nosnú). Trieda betónu na vyplnenie dielcov musí byť určená projektantom v dokumentácii. Čerstvý betón musí byť na toľko tekutý , aby bolo zabezpečené úplné vyplnenie dielcov betónovou zmesou. Pri plnení betónom treba zhutňovať prepichovaním. Dielce sa skladujú na drevených paletách iba na rovnom a spevnenom povrchu, maximálne vo výške troch paliet na sebe. Na nespevnených povrchoch sa skladujú iba v jednej vrstve. Palety sa môžu prepravovať iba zapáskované a len v jednej vrstve!

OZN.VÝROBKU ROZMERY dl/š/vy (mm) HRÚBKA STENY (mm) BETÓNOVÁ ZÁLIEVKA m3/m POTREBA NA m POČET KUSOV NA PALETE HMOTNOSŤ ks/paleta
(kg)
UP - 20 250 / 200 / 230 200 0,0204 4 80 ks/pal 13 / 1040
UP  -25 250 / 250 / 230 250 0,0255 4 80 ks/pal 16 / 1280
UP - 30 250 / 300 / 230 300 0,0320 4 60 ks/pal 19 / 1140