TVÁRNICE PRIEČKOVÉ

Murovacie tvárnice sú duté vibrolisované z medzerovitého betónu. Sústava murovacích tvárnic je riešená tak, aby jej použitím bolo možné pri moduloch daných hlavnými rozmermi tvárnic vytvoriť súvislé stenové konštrukcie s rovnakým podkladom pre povrchovú tenkovrstvú omietku na celej ploche steny. Pevnosť murovacích tvárnic je 2,0 MPa v tlaku. Výška tvárnice je 220 mm + 10 mm malty čo umožňuje bezproblémovú kombináciu z debniacimi dielcami výšky 230 mm. Maltovanie sa vykonáva vo vodorovných aj zvislých špárach klasickým spôsobom v hrúbke cca 10 mm.
Delenie tvárnic doporučujeme prevádzať v miestach zoslabených bežným odklepnutím. Pri murovaní sa tvárnice vždy ukladajú dutinami dole a malta sa nanáša v tenkej vrstve na plné betónové dno tvárnice. Použiteľnosť tvárnic musí riešiť projektant konkrétneho objektu vrátane určenia pevnosti malty. Tvárnice nespĺňajú tepelnoizolačné vlastnosti. Tvárnice sa skladujú na drevených paletách iba na rovnom a spevnenom povrchu, maximálne vo výške troch paliet na sebe. Na nespevnených povrchoch sa skladujú iba v jednej vrstve. Palety sa môžu prepravovať iba zapáskované a len v jednej vrstve!

Tvárnica priečinková TP - 7

Tvárnice priečkové TP – 7 sú vhodné na nenosné priečky hrúbky 100 mm vrátane omietky a prímurovky ako ochrana voči mechanickému poškodeniu zvislej izolácie v teréne. Tvárnice TP – 7 sú vyrábané a dodávané na paletách. Celkový počet tvárnic na palete je 104 ks z toho je 88ks základných a 16ks deliacich.

OZN.VÝROBKU ROZMERY dl/š/vy (mm) HRÚBKA STENY (mm) TEPLOTNÝ ODPOR R (m 2kW -1) POTREBA NA m2 POČET KUSOV deliaca D rohová R HMOTNOSŤ ks/paleta (kg)
TP - 7 500/70/220 70 -- 9 88+16D      104ks/pal 11,5-12  /  1200pal