TVÁRNICE NOSNÉ

Murovacie tvárnice sú duté vibrolisované z medzerovitého betónu. Sústava murovacích tvárnic je riešená tak, aby jej použitím bolo možné pri moduloch daných hlavnými rozmermi tvárnic vytvoriť súvislé stenové konštrukcie s rovnakým podkladom pre povrchovú tenkovrstvú omietku na celej ploche steny. Pevnosť murovacích tvárnic je 3,0 MPa v tlaku. Výška tvárnice je 220 mm + 10 mm malty čo umožňuje bezproblémovú kombináciu z debniacimi dielcami výšky 230 mm. Delenie tvárnic doporučujeme prevádzať v miestach zoslabených bežným odklepnutím. Pri murovaní sa tvárnice vždy ukladajú dutinami dole a malta sa nanáša v tenkej vrstve na plné betónové dno tvárnice. Použiteľnosť tvárnic musí riešiť projektant konkrétneho objektu vrátane určenia pevnosti malty. Tvárnice nespĺňajú tepelnoizolačné vlastnosti. Tvárnice sa skladujú na drevených paletách iba na rovnom a spevnenom povrchu, maximálne vo výške troch paliet na sebe. Na nespevnených povrchoch sa skladujú iba v jednej vrstve. Palety sa môžu prepravovať iba zapájkované a len v jednej vrstve!

Tvárnica nosná TN - 25

Tvárnice nosné TN – 25 sú vhodné na vonkajšie a vnútorné nosné nezateplené konštrukcie budov o hrúbke neomietnutého muriva 250 mm. Sú určené predovšetkým na výstavbu menších stavieb ( garáže, prístavby, dielne, ... ). Maltovanie tvárnic TN – 25 sa prevádza vo vodorovnom smere v hrúbke cca 10 mm. Zvislé špáry sú na sucho na zámkové spoje.
Tvárnice TN – 25 sú vyrábané a dodávané na paletách v pomere 11:1( základná, deliaca ). Celkový počet tvárnic na palete je 60 ks.

OZN.VÝROBKU ROZMERY dl/š/vy (mm) HRÚBKA STENY (mm) TEPELNÝ ODPOR R( m 2 kW-1) POTREBA NA m2 POČET KUSOV deliaca D rohová R HMOTNOSŤ ks/paleta (kg)
TN - 25 300/250/220 250 0,73 14,5 55+5RD       60ks/pal 18,5 -19  / 1110pal