OPLOTENIE

Oplotenie BD 15 a DS 25x25

Pre oplotenie navrhnuté z tvárnic DS 25 x 25 a  BD 15 doporučujeme monolitický základ uložený do zeminy minimálne 50 cm v  šírke 30 cm , avšak vždy treba posúdiť hutnosť zeminy. Výška oplotenia vychádza z modulu 23 cm a dĺžka jedného poľa z modulu 50 cm ( delením - 25 cm ) . Armovanie stĺpikov pri výške oplotenia cca 184 cm treba urobiť štyrmi prútmi ocele O V 10 a strmienkami , pričom armatúra musí byť ukotvená v základe.

Dielce stĺpové DS 25 x 25 a  šalovacie tvárnice BD 15 sa  zalievajú betónom triedy B 15. Oplotenie je možné pri kvalitnom murovaní nechať bez povrchovej úpravy , avšak vrch muriva doporučujeme prekryť betónovou strieškou ST 15.

VÝŠKA OPLOTENIA 184 cm.

POD OPLOTENIE TREBA UROBIŤ ZÁKLAD !!!