OPLOTENIE

OPLOTENIE Z TVÁRNIC BD 20 A TP 12

Pre oplotenie navrhnuté z  tvárnic BD 20 a  TP 12 doporučujeme monolitický základ uložený do zeminy minimálne 50 cm v šírke 25 cm , avšak vždy treba posúdiť hutnosť zeminy. Výška oplotenia vychádza z modulu 23 cm a dĺžka jedného poľa z modulu 50 cm ( delením - 25 cm ). Armovanie stĺpikov pri výške oplotenia cca 184 cm treba urobiť štyrmi prútmi ocele O V 10 a strmienkami , pričom armatúra musí byť ukotvená v základe.

Tvárnice BD 20 sa ukladajú bez špáry a  zalievajú betónom triedy B 15. Tvárnice TP 12 sa murujú na cementovú maltu so špárou 1 cm. Oplotenie je možné pri kvalitnom murovaní nechať bez povrchovej úpravy , avšak vrch muriva doporučujeme prekryť betónovou strieškou ST 20 a ST12.

VÝŠKA OPLOTENIA 184 CM.

V KAŽDOM DRUHOM POLI DILATÁCIA !!!

POD OPLOTENIE TREBA UROBIŤ ZÁKLAD !!!