OPLOTENIE

OPLOTENIE Z TVÁRNIC BD 20 A DS 20 x 40

Pre oplotenie navrhnuté z  tvárnic BD 20 a  DS 20 x 40 doporučujeme monolitický základ uložený do zeminy minimálne 50 cm v šírke 25 cm , avšak vždy treba posúdiť hutnosť zeminy. Výška oplotenia vychádza z modulu 23 cm a  dĺžka jedného poľa z modulu 50 cm (delením - 25cm). Armovanie stĺpikov pri výške oplotenia cca 184 cm treba urobiť štyrmi prútmi ocele O V 10 a strmienkami , pričom armatúra musí byť ukotvená v základe.

Tvárnice BD 20 sa ukladajú bez špáry a  zalievajú betónom triedy B 15. Oplotenie je možné pri kvalitnom murovaní nechať bez povrchovej úpravy , avšak vrch muriva doporučujem prekryť betónovou strieškou ST 20 . Výplne polí sa riešia individuálne - kované , drevené alebo pletivo.

POD OPLOTENIE TREBA UROBIŤ ZÁKLAD !!!