OPLOTENIE

OPLOTENIE Z TVÁRNIC DV 20 , DS 20x20 , ST 20

Pre oplotenie navrhnuté z  tvárnic DV 20 doporučujeme monolitický základ uložený do zeminy minimálne 50 cm v  šírke 25 cm , avšak vždy treba posúdiť hutnosť zeminy. Výška oplotenia vychádza z  modulu 20 cm a  dĺžka jedného poľa z modulu 40 cm.

Tvárnice DV 20 sa ukladajú bez špáry a  zalievajú betónom triedy B 15. Oplotenie je možné pri kvalitnom murovaní nechať bez povrchovej úpravy , avšak vrch muriva doporučujeme prekryť betónovou strieškou ST 20.