OPLOTENIE

Oplotenie TN 20

Pre oplotenie navrhnuté z  tvárnic TN 20 doporučujeme monolitický základ uložený do zeminy minimálne 50 cm v šírke 25 cm , avšak vždy treba posúdiť hutnosť zeminy. Výška oplotenia vychádza z  modulu 22 cm + 1 cm malty a  dĺžka z  modulového násobku 50 cm ( delením - 25 cm ).

Tvárnice TN 20 sa murujú v obrátenej polohe ( dutinami dole ) na cementovú maltu so špárou 1 cm , zvislé špáry sú spájané systémom pero drážka. Oplotenie je možné pri kvalitnom murovaní nechať bez povrchovej úpravy , avšak vrch muriva doporučujeme prekryť betónovou strieškou ST 20.

VÝŠKA OPLOTENIA 184 cm.

POD OPLOTENIE TREBA UROBIŤ ZÁKLAD !!!